SELECT preg.id as id, preg.titulo as Nome, tipo.nombre as Tipo, concello.nombre as Concello, area. nombre as Area, (if( (fecha_inicio <= current_date() and fecha_fin >= current_date()), 'ABERTO', 'PECHADO')) as Estado, preg.fecha_inicio as DataInicio, preg.fecha_fin as DataFin, current_date() FROM participacion.pregunta preg,participacion.tipo_pregunta tipo ,participacion.concello concello, participacion.area area WHERE preg.id_tipo = tipo.id and preg.id_concello = concello.id and preg.id_area = area.id

Buscador de propostas de participación

Nome Concello Area Tipo Estado Data inicio Data fin Action
Regulamento Hortas Urbanas Ecolóxicas no Parque de Río Rato Deputación de Lugo MEDIO AMBIENTE NORMAS PECHADO 2017-06-28 2017-07-13 Consulta
Modificación da ordenanza xeral de subvencións Deputación de Lugo FOMENTO-SUBVENCIÓNS NORMAS PECHADO 2020-02-27 2020-03-16 Consulta
Modificación da ordenanza xeral de subvencións Deputación de Lugo SECRETARIA XERAL NORMAS PECHADO 2020-09-03 2020-09-03 Consulta